Menu

STOC2

STOC2

Aplicația realizează evidența și managementul Recepțiilor, a Bonurilor de consum, a Bonurilor de predare/transfer și a Listei zilnice al alimentelor. Datele recepționate se introduc la nivel de rând de factură. În cazul bonurilor de consum sau de predare/transfer există și posibilitatea de creare automată pe baza unei recepții deja efectuate. În cazul Listei zilnice al alimentelor se ține evidența materialelor utilizate, dar și a datelor referitoare pe partea de consum (nr. persoane efectiv la masă, alocații, drepturi, mese servite lau diferite mese etc.). Pentru gestionarea facilă a datelor există posibilitatea de evidență a furnizorilor, a secțiilor, a articolelor, a grupelor de articole, a comisiilor de predare/recepție, toate aceste fiind salvate și pot fi selectate la operații viitoare. Se poate opta și pentru neținerea evidenței stocului pentru anumite grupe de articole. Există multiple rapoarte care se pot genera, cum ar fi: Rapoarte stoc curent, Fișa articolelor, Fișa de magazie, Situația mișcărilor de mărfuri, Balanța materialelor aflate în stoc, Situația intrărilor Situația ieșirilor cu lista zilnică a alimentelor, Lista de inventariere, etc. La fel ca toate aplicațiile Logic-Soft, care manipulează date senzitive, aplicația oferă posibilitatea realizării copiilor de rezervă asupra datelor.

Data adăugării

29 August 2016

Categoria

Bugetari, Firme