Menu

RegAgr

Registru Agricol

Aplicația realizează evidența terenurilor, clădirilor și utilajelor agricole, a plantațiilor, culturilor, îngrășămintelor, irigațiilor respectiv a animalelor atât pentru persoane fizice cât și pentru cele juridice. În cazul persoanelor fizice evidența se realizează la nivel de gospodărie, astfel încât sunt înregistrate toate persoanele aparținând gospodăriilor. Totodată se ține evidența tuturor documentelor legate de activitatea agricolă (foi de proprietate, contracte de arendare și concesii, adeverințe de producător, etc.). Aplicația oferă posibilitatea scanării și depozitării acestor documente, nu numai evidența lor pe baza numărului de identificare a acestora. După introducerea datelor se realizează centralizarea acestora, astfel încât se ajunge la o bază de date complexă și cuprinzătoare pentru localitatea/localitățile utilizate. Pe baza datelor introduse se pot genera și lista foile de proprietate pentru fiecare persoană în parte, centralizatoare pe capitole folosind diferitelor criterii introduse ca și filtre (ex. numai pentru gospodăriile dintr-o stradă) , se pot lista diferite adeverințe inclusiv acelea care sunt necesare pentru documentația cererii de finanțare depusă la APIA.

Data adăugării

29 August 2016

Categoria

Bugetari