Menu

Presasaj

Presasaj

Aplicația permite ținerea evidenței tuturor ajutoarelor de natură socială și declararea acestor plăți către trezorerie. Se poate selecta atât sursa cât și tipul ajutorului social, fiind cuprinse toate categoriile de ajutoare sociale. Persoanele introduse la diferite tipuri de ajutoare pot fi declarați activ sau inactivi, în acest ultim caz ele sunt păstrate în baza de date dar nu sunt luate în considerare. Pentru fiecare tip de ajutor se vizualizează permanent numărul persoanelor, suma totală, a dosarelor active și inactive. Este posibilă modificare și ștergerea datelor. Persoanele odată introduse pot fi transferate la diferite tipuri de ajutoare sociale. În cazul în care aplicația pentru evidența ajutoarelor sociale sau pentru evidența ajutoarelor de încălzire este de la firma Logic, datele din acele programe pot fi importate direct, fără să fie nevoie de reintroducerea acestora. Pe baza datelor introduse, selectând tipurile de ajutoare dorite se generează: raportul nominal pe tipuri de ajutoare, raportul centralizator și formularul gol, Anexa nr. 3, conform legislației în vigoare. Totodată datele introduse pot fi salvate în format compatibil pentru a fi predate la trezorerie.

Data adăugării

29 August 2016

Categoria

Bugetari