Menu

Tichete sociale

Fiecare copil la grădiniță

Aplicația realizează evidența familiilor defavorizate ale căror copii frecventează grădinița și ca urmare beneficiază de tichete sociale, conform legii 248/2015. Prin intermediul aplicației se introduc datele referitoare la fiecare familie vizată, atât în ceea ce privește structura familiei, cât și venitul total al familiei. Pentru copilul care este dat la grădiniță se introduce și instituția de învățământ unde este înscris. O dată introdusă o unitate, în continuare aceasta poate fi selectată dintr-o listă, fără să fie necesară retastarea numelui. Pentru copii care sunt la grădiniță și se încadrează în intervalul de vârstă definit de lege, este posibilă validarea sau invalidarea prezenței lor la grădiniță, conform actului de prezență trimis de unitățile de învățământ. Evidența datelor se ține lunar, iar datele referitoare la structura familiei introduse pentru o lună anterioară se propagă automat pentru luna curentă. Există multiple posibilități de a genera dispoziții și rapoarte, toate conform HG 15/19.01.2016. La fel ca toate aplicațiile Logic-Soft, care manipulează date senzitive, aplicația oferă posibilitatea realizării copiilor de rezervă asupra datelor.

Data adăugării

29 August 2016

Categoria

Bugetari