Menu

IMPOZITE

IMPOZITE

Programul Impozit este o aplicație care permite calcularea și ținerea evidenței impozitelor datorate de către contribuabili. Aplicația ține evidența contribuabililor, a bunurilor mobile deținute de acestea (clădirile, autovehiculele și terenurile intra- și extravilane cu toate caracteristicile acestora) precum și a plăților realizate cu titlu de impozit sau taxă. În categoria bunurilor mobile și imobile se ține evidența. Aplicația ține evidența și a obligațiilor de alte natură sub denumirea generală de taxe speciale. Sunt gestionate și amenzile de circulație și se pot încasa și taxe fără ROL. Pe baza bunurilor de care dispune un contribuabil aplicație ține evidența obligațiilor dar și a plăților efectuate. Sunt gestionate și situațiile în care există scutiri la plata anumitor obligații, și sunt gestionate și rămășițele și supra solvirile. Toate aceste date referitoare la un contribuabil pot fi vizualizate într-o singură fereastră oferind a inspecție în ansamblu. Există multiple posibilități pentru listarea rapoartelor centralizatoare și se ține evidența documentelor listate. În cazul încasării unor plăți din aplicație se eliberează chitanțele doveditoare ale plății. Aplicația este interoperabilă cu aplicația CONT a firmei LOGIC, astfel încât se poate realiza contarea automată a încasării taxelor și impozitelor în cadrul unui buget instituțional. La fel ca toate aplicațiile Logic-Soft, care manipulează date senzitive, aplicația oferă posibilitatea realizării copiilor de rezervă asupra datelor.

Data adăugării

26 August 2016

Categoria

Bugetari