Menu

GPS

GPS, MONITORIZARE FLOTĂ

Aplicația GPS, monitorizare flotă este un sistem de monitorizare în timp real și de analiză a unei flote de vehicule. Aplicație este accesibilă atât on-line din cadrul unui browser cât și ca aplicație Android. Se asigură montoarea receptorului GPS și a sistemului de transmitere a datelor. Transmiterea datelor se face la fiecare 10 secunde. Pe lângă monitorizarea în timp real a vehiculelor pe hartă există multiple posibilități de analiză a datelor istorice, cum ar fi: traseul parcurs, staționările, km parcurși, vitezele de deplasare, depășirea vitezelor legale. Există posibilitatea generării mai multor tipuri de tabele centralizatoare sintetice și detaliate, precum și generarea foii de parcurs pentru un trase selectat. Centralizarea datelor se poate realiza atât pentru o perioadă pentru un vehicul selectat, cât și pentru toată flota de vehicule. Totodată se pot introduce puncte de interes proprii față, și se poate opta pentru afișarea distanțelor dintre punctele de traseu și punctele de interes. Se poate ține evidența datelor referitoare la ITP-uri, asigurări, taxe de drum. După configurarea consumului specific și a prețului carburantului aplicația indică consumul total și costul traseelor. Pe baza rutelor înregistrate aplicația poate genera automat foile de parcurs pentru oricare vehicul pentru o perioadă selectată.

Data adăugării

26 August 2016

Categoria

Bugetari, Firme