Menu

DOBÂNZI

DOBÂNZI ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL

Aplicația realizează calcularea dobânzilor legale datorate angajaților din sistemul educațional pentru sumele restante câștigate în instanță. Modalitatea de calcul urmărește în totalitate metodologia legală specificată în ordonanțele 9/21.01.2000 și 13/24.08.2011. Pentru fiecare sentință de câștig sunt asociate persoanele vizate, iar la introducerea unei sentințe noi se pot prelua persoanele de la o sentință existentă, nefiind necesară reintroducerea persoanelor. După introducerea datelor de identificare a angajatului (nume, CNP) precum și a identificatorului și datei sentinței de câștigare, a sumei câștigate și a plăților efectuate, aplicația calculează dobânzile aferente luând în calcul, la alegere, toate cele trei tipuri de dobânzi: dobândă legală, dobânda legală penalizatoare și dobânda legală penalizatoare profesională. Pe lângă posibilitatea de a lista detaliat și defalcat dobânzile calculate pentru fiecare persoană în parte, aplicația dispune și de opțiuni de centralizare, astfel încât la nivelul instituției de învățământ se însumează dobânzile calculate, cu posibilitatea de a selecta care dintre cele trei tipuri să fie incluse în raport. Pentru a facilita introducerea datelor referitoare la plățile efectuate, există posibilitatea ca datele deja introduse în format Excel să fie preluate de această aplicație scutind utilizatorul de reintroducerea acestora.

Data adăugării

02 August 2016

Categoria

Învățământ