Menu

AMORT

AMORT

Aplicația realizează gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. La introducerea datelor există posibilitatea unor caracteristici variate printre care se regăsesc: data de intrare și ieșire, modalitatea de achiziție (achiziție directă, transfer, donație, etc.) dar și modalitatea de ieșire (vânzări, transfer cu titlu gratuit, casare, etc.), locul de depozitare, domeniul asociat (privat, public, de stat), contul contabil asociat, grupa, codul de clasificare cf. HG 2139/2004, durata normală de utilizare, etc. Este posibilă introducerea valorii reevaluate ale mijloacelor fixe folosind indicele Institutului Național de Statistică. Se poate realiza lista mijloacelor fixe propuse pentru casare și se poate realiza casarea obiectelor de inventar. Se pot lista diferite rapoarte privind mijloacele fixe și obiecte de inventar atât din categoria rapoartelor standard (ex. Registru inventar, Fișa de amortizare, Listă casări/ieșiri, Situația anuală, etc.) cât și folosind multiple posibilități de grupare, centralizare și filtrare (ex. după loc de depozitare, centralizat pe conturi contabile, etc.). La fel ca toate aplicațiile Logic-Soft, care manipulează date senzitive, aplicația oferă posibilitatea realizării copiilor de rezervă asupra datelor.

Data adăugării

29 August 2016

Categoria

Bugetari, Firme